Onderzoek naar software financieel advieskantoren

Bureau DFO (sinds 1 januari de nieuwe naam van Bureau D & O) heeft een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder financieel advieskantoren met betrekking tot hun gebruik van adviessoftware, vergelijkingssoftware en administratiesoftware. Bureau DFO noemt het een punt van overweging om de leveranciers van dergelijke software onder toezicht van de AFM te brengen.

De continuïteit van financieel advieskantoren en de kwaliteit van advisering door deze kantoren, is in groeiende mate afhankelijk van de financiële software waarvan deze kantoren gebruik maken. Bureau DFO pleit ervoor om te onderzoeken of er redenen zijn om ook de ontwikkelaars van deze software onder het toezicht van de AFM te stellen. Bureau DFO komt tot deze aanbeveling naar aanleiding van de publicatie ‘Onderzoek Financiële Software 2017’.

Onderzoek 20 pakketten
Sinds 2011 doet Bureau DFO jaarlijks onderzoek naar de waardering die financieel advieskantoren hebben voor de door hen gebruikte financiële software. Het onderzoeksrapport Financiële Software 2017 beschrijft de analyse van ruim 1340 beoordelingen van 20 softwarepakketten van 17 verschillende leveranciers. Gebruikers van de verschillende pakketten hebben deze op meer dan 30 onderdelen gewaardeerd. Het gaat hierbij onder meer om zaken als:
•    Mate waarin adviesflow ondergebracht kan worden in het pakket
•    Snelheid doorvoeren ontwikkelingen
•    Exportmogelijkheden
•    Kwaliteit rapportage
•    Compleetheid aanbieders
•    Beveiliging
•    Mate van innovativiteit
•    Prijs/ kwaliteitverhouding.

Winnaars
In het onderzoek worden verschillende typen software onderscheiden. In de categorie adviessoftware/financiële planningssoftware is het pakket Adviesbox van Intersoftware door gebruikers het hoogst gewaardeerd. In de onderzoeken van de afgelopen jaren scoort dit pakket door de jaren heen hoog, wat een indicatie is voor de stabiliteit van het management en de gebruikte techniek.

In de categorie administratiesoftware is het pakket Online Pro van Online Groep als beste geëindigd. Opvallend hierbij, schrijft Bureau DFO, dat ook Online Pro al meerdere jaren stabiel hoog scoort, maar ook dat de afstand tot de andere administratiesoftwarepakketten relevant is. 

In de categorie vergelijkingssoftware is het pakket Klik & Sluit van Voogd & Voogd als hoogst gewaardeerde geëindigd. Vooral de gebruiksvriendelijkheid van dit pakket scoort hoog.

Kwaliteit en beschikbaarheid software essentieel
“Het hoogwaardig en ongestoord functioneren van administratiesoftware is inmiddels essentieel voor de meeste financieel advieskantoren”, meent mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur Bureau DFO. “Het onderzoek laat zien dat gebruikers vooral bij dit type software aangeven belemmeringen te ervaren in het wisselen van leverancier. Dit beperkt de normale, open marktwerking waarbij klanten bij gebrekkige dienstverlening snel kunnen wisselen van leverancier. Deze belemmeringen doen zich veel minder voor bij advies- en vergelijkingssoftware. Bij adviessoftware speelt echter wel dat de leveranciers een belangrijke invloed hebben op de aanbieders en de producten die zij in de software meenemen. Bovendien hebben deze leveranciers een grote invloed op de uiteindelijke, technische uitwerking van de adviezen. Gelet op de bedrijfseconomische afhankelijkheid die veel advieskantoren hebben van hun administratiesoftware en de positieve invloed die advies en vergelijkingssoftware kan hebben op de kwaliteit van de diensten die financieel advieskantoren leveren, zou een punt van overweging moeten zijn of dit type leveranciers ook onder toezicht van de AFM moet vallen”, aldus Jurjen Oosterbaan Martinius.

“Gelet op het belang van financiële software doen advieskantoren er verstandig aan zich uitgebreid te oriënteren op het beschikbare aanbod. Daarbij is het verstandig meer te vergelijken dan alleen de prijs van het pakket. Mijn advies luidt: praat met andere gebruikers en vraag naar de ervaringen in de praktijk. Immers, het onderzoek toont aan dat de verschillen tussen de pakketten aanzienlijk zijn.” De komende weken komen de samenvattingen van de verschillende onderdelen van het totale onderzoek gratis beschikbaar voor het gehele intermediair. 
 
Bron: Bureau DFO
Geplaatst op 29-03-2017


Share on: