Indirecte schade bij brand beperken

Brandschade kan een enorme impact hebben, emotioneel maar ook materieel. Schade door hitte en verbranding is dan vaak maar een klein percentage van de totale schade.

Los van emotionele schade is de indirecte schade na brand veel groter, denk aan verontreiniging door rook, roet, (blus)water en de inwerking van brandgassen. Met een snelle maar deskundige aanpak is het mogelijk deze indirecte schades aanzienlijk te beperken. 

Door bijvoorbeeld een gebrek aan ervaring kunnen de risico’s na een brand behoorlijk onderschat worden. Dit kan leiden tot een aanzienlijke toename van schade, zeker in de eerste dagen na de calamiteit. Roet of waterschade en de inwerking van brandgassen kunnen enorme schade aan een huis (of gebouw), inboedel, machines en apparatuur veroorzaken.
 
Dolmans weet dat bij het schoonmaken van een brandschade meer komt kijken dan het opruimen van as en puin. Bij gevolgen van waterschade beperken wij, na het nemen van eerste maatregelen, de schade door drogingsapparatuur te plaatsen. Bij brand komen chemische stoffen (HCL) vrij die in combinatie met bluswater tot ernstige schade aan mechanische en elektrische systemen kunnen leiden. Huishoudelijke en IT apparatuur kunnen dus ook beschadigd raken door bijvoorbeeld vocht of zuur.
 
Roet zit na een brand vaak overal, zelfs op plaatsen waar u dit niet kunt zien. Via ventilatiesystemen in een woning of pand wordt het door het hele gebouw verspreid. De luchtkanalen zullen gereinigd moeten worden om eventuele overige schade te voorkomen. Denk hierbij aan schade aan het systeem die wordt beperkt, maar ook bacteriën die zich door een pand kunnen verspreiden en gezondheidsproblemen kunnen opleveren zullen dan worden tegengegaan.
 
Verder wordt opstal en de inboedel die door de calamiteit verontreinigd is schoongemaakt en indien mogelijk herstelt. Textiel wordt (geheel of gedeeltelijk) gereinigd door een stomerij die gespecialiseerd is in brandschade en elektronische apparatuur nemen we (afhankelijk van de vervuiling) mee naar een van onze vestigingen om het daar te reinigen. Na reiniging testen wij de apparatuur. Keuren wij uw apparatuur goed, dan heeft u garantie op de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Zo is een televisie of computer vaak weer te gebruiken.
 
Een brandlucht kan hinderlijk lang blijven hangen ook hier voor beschikken wij bij Dolmans over verschillende behandelingsmethoden om deze nare geur op korte termijn afdoende te verdrijven. Vanzelfsprekend houden wij een verzekeraar en/of schade-expert op de hoogte van het verloop van een schade.
 
Het voorkomen en beperken van indirecte schade na brand is zeer specialistisch werk. Het is aan te raden dit door een specialistisch bedrijf zoals Dolmans Calamiteiten Diensten te laten uitvoeren om schade zo veel mogelijk te beperken. Voor vragen of meer informatie neemt u contact op 0800-3656267 of per mail info@dolmans.com
Dolmans
Geplaatst op 08-03-2017


Share on: