FOCWA versus Verbond van Verzekeraars

Branchevereniging FOCWA Schadeherstel heeft in een persbericht gemeld het gedrag van sommige verzekeraars onverantwoord te vinden. Het Verbond van Verzekeraars noemt dit een 'tendentieus bericht' en heeft de Focwa dat per brief gemeld.

"Partijen als Schadegarant zijn bezig met een nieuwe offerteronde. Schadeherstelbedrijven moeten tarieven voor verschillende soorten herstel doorgeven. De tarieven worden hierdoor opnieuw onder druk gezet; the race to the bottom gaat onverminderd voort", schrijft FOCWA, die vindt dat de ondergrens allang bereikt is. “Als verzekeraars verdere verlaging van de tarieven willen, zakken we door de bodem,” aldus Peter Brussel (foto), sinds november voorzitter van de branchevereniging. “Het kwaliteitsniveau komt in gevaar. Verzekeraars claimen dat zij willen dat schadeherstellers investeren in kennis en kunde om auto’s veilig te herstellen. Dat betekent dat verzekeraars de sleutel in handen hebben voor tevreden klanten met veilig herstelde auto’s.” FOCWA-leden moeten per 1 mei voldoen aan nieuwe (hogere) kwaliteitsnormen. Dat vraagt investeringen en dan wringt prijsdruk extra. Peter Brussel: "Sommige verzekeraars zijn consequent en stoppen met het duwen op de prijs. Het gedrag van partijen als Schadegarant is daarom onbegrijpelijk en staat haaks op de afspraken.” FOCWA heeft schadeherstel afgebakend in 'totaal herstel' en 'cosmetisch herstel'. Dat vorig jaar ingevoerde onderscheid blijkt in de praktijk goed hanteerbaar. "Alle partijen in de branche zijn hierbij betrokken. En wat schetst mijn verbazing? Verschillende verzekeraars zijn weer eigen begrippen en eigen definities aan het hanteren.” FOCWA stelt in dit bericht in dezen gesprekken te voeren met verzekeraars.

Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, reageert per brief. "Met verbazing heb ik uw uitspraak gelezen dat verzekeraars het kwaliteitsniveau van schadeherstel in gevaar brengen. Een uitspraak die u op geen enkele wijze onderbouwt en bovendien ook niet eerder ter sprake heeft gebracht bij onze leden noch bij het Verbond als branchevereniging. Vervolgens verbindt u aan deze uit de lucht gegrepen stelling ook nog eens de conclusie dat verzekeraar de (verkeers)veiligheid in gevaar brengen. Tegen een dergelijke framing (Het gebruiken van specifieke taal om de juiste emoties en wereldbeelden aan te wakkeren, waardoor de boodschap aan overtuigingskracht wint, red.) maak ik ernstig bezwaar. U jaagt daarmee de consument onterecht angst aan en dat vind ik een kwalijke zaak." Ook schrijft De Boer: "In plaats van verzekeraars publiekelijk onheus te bejegenen, zou FOCWA er beter aan doen haar leden te ondersteunen bij de flinke uitdagingen die hen te wachten staan bij het voldoen aan de eigen kwaliteitsstandaard."

Peter Brussel en Leo de Boer hebben nog niet persoonlijk kennisgemaakt. De Verbondsdirecteur eindigt zijn brief met het voorstel op korte termijn een afspraak in te plannen. 

Bij Schadegarant zijn de volgende verzekeraars aangesloten: MS Amlin; Ansvar; Delta Lloyd/OHRA/ABN AMRO; De Zeeuwse/De Goudse; ASR/Europeesche; Generali; ING Insurance Services; NN; Mercurius; Proteq/Zelf.nl/Reaal.
 
Bronnen: FOCWA; Verbond van Verzekeraars; Taalstrategie.nl; Schadegarant
Geplaatst op 01-03-2017


Share on: