China goed voor bijna helft wereldpremiegroei

Het onderzoeksinstituut van de Allianz Groep heeft berekend dat het afgelopen jaar het totale premie-inkomen van de verzekeringsmarkt wereldwijd met 4,4% is toegenomen tot meer dan 3600 miljard euro. Bijna de helft van de groei is afkomstig uit China, terwijl voor de West-Europese markt sprake is van stagnatie (1,2% daling in het totale premievolume).

Voorlopige berekeningen van Allianz Research komen op een totaal wereldwijd premievolume in 2016 van 3650 miljard euro, een recordbedrag. Genoemd bedrag is leven- en schadepremie, maar exclusief ziektekostenverzekeringen. Voor koersfluctuaties gecorrigeerd, bedraagt de geschatte groei 4,4%. Daarmee is de procentuele groei iets lager dan voorgaande twee jaar, toen het percentage boven de 5% uitkwam. De groei in 2016 ligt in lijn met het lange termijn gemiddelde en met de mate van wereldwijde economische groei. "Is 2016 dan als een normaal jaar te beschrijven?", is de vraag die de onderzoekers oproepen, om vervolgens een ontkennend antwoord te geven, want van de ongeveer 150 miljard euro aan groei in het premievolume is bijna 70 miljard euro afkomstig van één land: China. 

De wereldwijde schadepremie (exclusief ziektekosten) zal naar schatting met 4,0% zijn toegenomen, terwijl de vijf jaren ervoor de groei gemiddeld boven de 5% per jaar uitkwam. In West-Europa groeide de schadepremie met 2,1% (de grafiek laat de mutatie van de schadepremie in 2016 per regio zien). Die kon de daling bij leven niet compenseren, zodat er van een 1,2% daling van het totale premievolume leven plus schade (exclusief ziektekosten) sprake is. Het belang van de West-Europese verzekeringsmarkt in de totale wereldverzekeringsmarkt is daardoor geleidelijk afgenomen. Het West-Europese aandeel in de wereldmarkt bedraagt in 2016 ongeveer 27%, terwijl dat tien jaar geleden nog op 36% lag. Daarentegen blijft het aandeel van de Noord-Amerikaanse verzekeringsmarkt in de totale wereldverzekeringsmarkt de afgelopen jaren stabiel op ongeveer 33%. 

In de top 20 van bruto geschreven premie staat de VS op de eerste positie met 1125 miljard euro, op flinke afstand gevolgd door Japan (399 miljard euro) en China (365 miljard euro). We vinden Nederland op de negentiende plek met 27 miljard euro. België staat niet in de top 20. De top 20 van het bruto geschreven premie-inkomen per hoofd van de bevolking ziet er echter wezenlijk anders uit. Hier wordt de top 3 gevormd door Hong Kong (6410 euro per capita), Zwitserland (5200 euro per capita) en Denemarken (4470 per capita). Nederland vinden we niet in deze top 20 terug, België daarentegen wel: op plaats 16 met 2200 euro bruto geschreven premie per hoofd van de bevolking. Op plaats 20 vinden we Oostenrijk met 1740 euro per capita. Per Nederlander bedraagt het premie-inkomen 1597 euro, waarvan 780 euro schadepremie. 
Bron: Allianz Research
Geplaatst op 15-03-2017


Share on: