Brandweer start campagne: Blijf uit de rook

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is onder de titel 'Blijf uit de rook!' met een voorlichtingscampagne gestart om de bevolking te wijzen op de gevaren van rook. "Onbewust doen mensen in geval van brand het tegenovergestelde van wat goed voor ze is. Vooral in het eerste uur komen veel toeschouwers naar de plaats van het incident. De kans is daarbij groot dat je in de rook staat en die dus ook inademt", aldus de brandweer.

Die verder gaat met het wegnemen van een misvatting: "Schone rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, (tuin)afval, papier, schoon hout, olie of plastic. Een huis of een bos. Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en/of langdurige klachten kunnen veroorzaken." Schadelijke stoffen zijn bijvoorbeeld stikstofgas, koolstofdioxide, koolstofmonoxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en cyanide. De rook van een brand bij een chemisch bedrijf is niet per se gevaarlijker dan gewone rook. Wel kan de rook van een ‘chemiebrand’ extra gevaarlijke stoffen bevatten omdat chemisch materiaal verdampt. 

Er is campagnemateriaal beschikbaar bij de Brandweer Brabant-Zuidoost (telefoon 040 - 2203792, e-mail info@vrbzo.nl). Ook is er een speciale site gelanceerd: www.blijfuitderook.nl
Bron: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Geplaatst op 15-03-2017


Share on: