Bewustmaking van verkeerszonden in België

In België is deze week een 30 dagen durende actie begonnen onder jeugdige verkeersgebruikers om hen bewust te maken van het aantal verkeersdoden (gemiddeld twee per dag) en het feit dat menselijk gedrag een bepalende factor speelt in 72% van de dodelijke ongevallen op autosnelwegen.

Organisator is 'Drive up Safety' die de verkeersveiligheidsboodschap naar jongeren in hun eigen taal, op een ludieke en opvallende manier wil communiceren. Jongeren wordt gevraagd zich in te schrijven en enkele vragen te beantwoorden, zoals wat volgens hem of haar het grootste gevaar is in het verkeer (pull down antwoordmogelijkheden) en vervolgens waarom (open vraag), vervolgens de vraag wat het belangrijkste voornemen is (keuzevraag), met vervolgens de open vraag waarom die keuze gemaakt is. De jongeren kunnen met hun inschrijving prijzen winnen. 

De gebruikte visual zal de ogen openen en de gebruikte taal is inderdaad gericht op jongeren en bovendien onverbloemd. Bijvoorbeeld: 'Het verkeer is een genadeloze killer die zijn slachtoffers compleet willekeurig uitkiest.' "Wat een leugen! We kunnen meer doen dan knuffels en bloemen plaatsen. Daarom presenteert Drive up Safety 'Dagen zonder verkeersdoden'. Want ook in het verkeer hebben we alles zelf in handen. 30 dagen lang maken we het verkeer veiliger door te werken aan onze eigen verkeerszonden."

Zie verder op www.dagenzonderverkeersdoden.be
Bron: Drive up Safety
Geplaatst op 22-03-2017


Share on: