Beperkt aandeel vrouwelijke bestuurders in intermediair

In het intermediair is 16,9% van de bestuurders een vrouw. Dat percentage ligt aanzienlijk onder het percentage voor het mkb in het geheel. Daar is het percentage vrouwelijke bestuurders ongeveer 35%.

Aandeel vrouwelijke bestuurders is extreem laag; de intermediaire sector blijft (vergrijsde) mannenwereld, zo concludeert Ratinginstituut Financieel Dienstverleners in een door dit onderzoeksbureau, op basis van cijfers van het CBS, KvK en eigen cijfers, uitgebrachte marktflits.   

Bij intermediairs die één bestuurder hebben, is 10% vrouw. Bij advieskantoren met meer bestuurders ligt dit percentage tussen de 20% en 22%. De kans dat bij een bedrijf met vijf of meer bestuurders, een vrouw deel uitmaakt van het bestuur is 65%. 

Als naar de omvang (in fte) van het advieskantoor wordt gekeken, zien we dat bij kantoren met 1 fte 12% van de bestuurders vrouw is, bij kantoren van 2 tot 10 fte is 19% vrouw en bij kantoren van 10 tot 50 fte is 13% vrouw. 
Bron: Ratinginstituut Financieel Dienstverleners
Geplaatst op 08-03-2017


Share on: