Audatex: gemiddeld schadebedrag 1288 euro

In de eerste maand van het jaar zijn ruim 88 duizend autoschade-analyses op basis van Audatex-calculaties gemaakt, net iets minder dan de 89 duizend in december 2016. Het gemiddeld schadebedrag was 1288,65 euro.

Daarmee komt het gemiddelde totale schadebedrag hoger uit dan over geheel 2016, toen het 1256,26 euro bedroeg (ter vergelijking: geheel 2015: 1178,92 euro). Het totale schadebedrag is opgebouwd uit 396,41 euro aan onderdelen, 420,70 euro aan arbeidsloon, 13,63 euro aan overig arbeidsloon, 128,43 euro aan spuitmateriaal, 297,79 euro aan spuitloon, 19,56 euro aan milieukosten en 11,73 euro aan overige kosten. Het gemiddeld aantal bewerkingen was 12,47 (geheel 2016: 12,02 en voor wat betreft geheel 2015: 11,83). 
Bron: ABZ
Geplaatst op 15-03-2017


Share on: