Atradius met combined ratio onder 80%

Bij kredietverzekeraar Atradius is de omzet toegenomen van 1718 miljoen euro in 2015 tot 1761 miljoen euro in 2016. Het bedrijfsresultaat (vóór herverzekering en winstbelasting) nam met 16,3% toe tot 424 miljoen euro.

De netto winst steeg met 18,8% tot 212 miljoen euro. De bruto combined ratio daalde van 80,6% tot 78,0%, waarbij deze verbetering zowel te danken was aan de schaden als aan de kosten. De bruto schaderatio (bruto schaden gedeeld door totale verzekeringsopbrengsten) daalde van 43,5% tot 41,6%. De bruto kostenratio (bruto kosten gedeeld door totale verzekeringsopbrengsten) daalde van 37,1% tot 36,4%.

Daling bruto schadetotaal
De bruto schaden kwamen in 2016 uit op 701,1 miljoen euro en waren daarmee 2,9 procent lager dan de 721,7 miljoen euro van 2015, ondanks een gestage instroom van schaden van gemiddelde grootte beïnvloed door zwakkere faillissementsvooruitzichten in veel markten.

Klantbehoud 93%
"Ieder jaar opnieuw streven wij ernaar om onze klanten en zakenpartners kwaliteitsdienstverlening, regelmatig bijgewerkte informatie over hun afnemers, ondersteuning bij hun incasso en snelle vergoeding van hun claims te leveren. Dit heeft geleid tot een zeer hoge klantretentie van 93 procent", aldus Isidoro Una, voorzitter van de raad van bestuur van Atradius.

Toename kosten van internationale handel
Er is een aanzienlijke mate van onzekerheid in 2017 met betrekking tot de vooruitzichten voor wereldwijde en regionale handel. De verwachte heronderhandeling van een groot aantal handelsovereenkomsten over de hele wereld zou de groei van internationale handel mogelijk kunnen vertragen. Een bijeffect hiervan zou een toename van het aantal wanbetalingen kunnen zijn, gezien verwacht wordt dat handelskosten zullen toenemen, wat druk uitoefent op een aantal bedrijven om hun cashmanagement te verbeteren. Dit zou ook zorgen voor een verhoogde behoefte aan informatie en incassodiensten om de kredietwaardigheid van afnemers beter te kunnen bewaken en achterstallige betalingen te incasseren. 

 
Bron: Atradius
Geplaatst op 08-03-2017


Share on: