42% meer verzekerde schade door catastrofes

Vorig jaar bedroeg de totale economische schade door catastrofes 161 miljard euro. Dat is ruim 86 miljard euro meer dan in 2015. Van genoemd totaal is een bedrag van 50 miljard euro verzekerde schade. Dat is 42% meer dan in 2015. Deze cijfers heeft Swiss Re Institute vandaag bekendgemaakt.

Het verzekerde schadebedrag is daarmee het hoogst sinds 2012. Aardbevingen, stormen, overstromingen en bosbranden stuwden de schade in verschillende delen van de wereld op. In totaal werden er in 2016 327 gebeurtenissen als catastrofaal aangemerkt. Onder deze catastrofes worden zowel natuurrampen (191) als rampen door menselijk toedoen (136) meegerekend.

Azië kreeg de meeste catastrofes te verwerken (128) en de grootste totale economische schade (55 miljard euro, waarvan ongeveer de helft op het conto kwam van de aardbeving in april op het eiland Kyushu). De verzekerde schade door de aardbevingen in Japan bedroeg 4,5 miljard. De verhoudingen tussen economische en verzekerde schade liggen aanzienlijk anders bij de op een na ergste natuurramp in 2016: de storm Matthew leidde in de VS en het Caribisch gebied tot een totaal economische schade van 11 miljard euro waarvan verzekerde schade 3,7 miljard euro.  

Van de 50 miljard euro verzekerde schade, kwam 42 miljard euro voort uit natuurrampen en ruim 7 miljard euro uit 'man-made' catastrofes. In 2015 waren die bedragen 26 respectievelijk ruim 9 miljard euro. Het aantal mensen dat het leven liet of werd vermist ten gevolge van rampen daalde wereldwijd van 26 duizend naar 11 duizend.
Bron: Swiss Re Institute
Geplaatst op 29-03-2017


Share on: