Reclameverbod schadelijke financiële producten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gisteren bekendgemaakt een reclameverbod voor 'schadelijke financiële producten' voor te bereiden. Dat gaat vooral om buitenlandse aanbieders. Er is sprake van internationalisering van de markt, waarbij de technologische ontwikkelingen de opkomst aanjagen van nieuwe toetreders. Onder producten die de AFM met name noemt in haar berichtgeving treffen we geen verzekeringen aan.

Agressief
Aanleiding voor het voorbereiden van een reclameverbod is, aldus de AFM, "de vaststelling door verschillende Europese toezichthouders dat bepaalde schadelijke financiële producten op grote schaal en op agressieve wijze aan consumenten worden aangeboden. Dit leidt veelal tot een schadelijke situatie. Consumenten kunnen met deze producten snel geld verliezen, terwijl het op lange termijn niet goed mogelijk is winst te maken. De minister van Financiën heeft in september 2016 op advies van de AFM aangekondigd dat er een reclameverbod komt voor bepaalde financiële producten".

Voedingsbodem
“De huidige lage-rente en digitalisering zijn een belangrijke voedingsbodem voor de opkomst van schadelijke online financiële producten. Ook hebben we hier te maken met partijen die vanuit het buitenland deze producten aanbieden,” zegt Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM. “Daarom is het voor de AFM een prioriteit consumenten te beschermen tegen producten die tot grote verliezen leiden of met hoge kosten gepaard gaan. Met het reclameverbod krijgen we een belangrijk middel in handen in de strijd tegen giftige producten.”

Beleggingsproducten
De AFM wil de volgende beleggingsproducten aanwijzen voor het reclameverbod:
Binaire opties, Warrants, Coco’s, CfD’s met een mogelijkheid tot restschuld, CfD’s met een hefboom van 10 of hoger, Turbo’s met een hefboom van 10 of hoger, Futures met een hefboom van 10 of hoger.

Flitskredieten
Daarnaast wil de AFM kredieten met een korte looptijd en een zeer hoge kredietvergoeding (de zogeheten flitskredieten), maar ook kredieten met een langere looptijd met een zeer hoge kredietvergoeding, aanwijzen voor het reclameverbod. Hierdoor krijgt de AFM de mogelijkheid om op te treden tegen (buitenlandse) online aanbieders van flitskrediet. De AFM waarschuwt al langer voor de risico’s van flitskredieten. Kwetsbare consumenten in geldnood worden door veelal buitenlandse aanbieders verleid om snel geld te lenen, maar overzien niet dat hiervoor te hoge kosten in rekening worden gebracht.

MiFiD II
Aanvullend op het reclameverbod kunnen vanaf januari 2018 onder MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) strengere eisen worden gesteld aan risicovolle beleggingsproducten voor consumenten. Hierdoor wordt het mogelijk de verkoop van bepaalde financiële instrumenten op te schorten.

Consultatieprocedure
De marktconsultatie door de AFM staat open tot en met 3 april 2017.

Commentaar redactie
'Insurtech' is eveneens een door technologie gedreven opkomst van nieuwe toetreders die van meet af aan een internationale marktbenadering voorstaan, waarbij lokale verzekeringsmarkten tot op heden echter, onder meer door nationale wetgeving, zeer lokaal specifiek zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat op termijn ook als schadelijk voor de verzekeringsconsument aan te merken verzekeringsproducten vanuit het buitenland aangeboden kunnen gaan worden. Niet ondenkbaar zal dan zijn dat ook in die gevallen een reclameverbod in een strijdplan opgenomen zal kunnen worden.
Bron: AFM
Geplaatst op 22-02-2017