Politie wil meer doen met data

CBS en de politie gaan steeds nauwer samenwerken. Zo heeft CBS onder meer de cijfers over geregistreerde criminaliteit, op basis van politiedata, in 2016 uitgebreid naar wijk/buurtniveau. Ook heeft CBS politiedata gekoppeld aan het eigen Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden, waardoor bredere en diepere analyses gemaakt kunnen worden. Sinds enige tijd presenteert de politie haar cijfers niet zelf, maar is de presentatie in de vorm van open data in handen van CBS.

7000 incidenten tijdens jaarwisseling
Er worden onder meer projecten gestart op het gebied van big data, cybercrime en vreemdelingen. “Cijfers geven betekenis”, aldus Akerboom, “maar cijfers alleen zijn niet genoeg. Daar hoort duiding bij. Neem de cijfers van de meest recente viering van oud en nieuw: er waren 7000 incidenten en 500 aanhoudingen. Maar wat zegt deze informatie over het verleden? En welke emoties liggen achter die cijfers? CBS zet zijn expertise in op het gebied van analyse en datavisualisatie, terwijl wij die data duiden.”

Internet verandert het politievak
“Al het werk dat politiemensen achter het bureau doen, moeten ze ook op straat kunnen uitvoeren. Daarom worden alle agenten dit jaar uitgerust met smartphones waarop onze systemen beschikbaar zijn. Internet verandert het politievak. De forensische opbrengst, zeker uit de georganiseerde misdaad, levert steeds minder op. Denk hierbij aan telefoontaps en verhoren. Steeds meer criminaliteit verhuist naar internet. Kijk naar fraude en ondermijning. Ook voor criminelen geldt: follow the money. Wij moeten gebruik maken van andere databronnen, zoals big data en slimme tools. Dat moeten we doen met een groeiend aantal nieuwe mensen die deze data kunnen ontsluiten. Op dit moment geven we 12 procent van onze begroting uit aan IT. Dat is onder de maat. Het moet de komende vier jaar minimaal naar 15 procent”, aldus Akerboom.

Politie gebruikt hooguit kwart van haar data
De basis van de politiedatabase bestaat uit eigen waarnemingen, aangevuld met data van externe bronnen. Alles bij elkaar een goudmijn aan informatie, maar daarvan gebruikt de politie hooguit een kwart. “Iedere gemiddelde organisatie die beschikt over grote hoeveelheden data lijdt daaraan”, denkt de politie chef, die aangeeft dat de politie een omslag aan het maken is “De taak van de Politie wordt steeds minder: wat is er gebeurd en wie heeft het gedaan? En veel meer: wie zou iets kúnnen doen, wat zou er kúnnen gebeuren? Terreuraanslagen hebben ons bewustzijn veranderd in de richting van predictive policing.”

Cybercrime stormachtig
Akerboom merkt op dat de politie er nieuwe prioriteiten heeft bijgekregen zoals ten aanzien van terreurdreiging, probleemwijken en de stormachtige ontwikkeling van cybercrime.
 
Bronnen: CBS; Politie
Geplaatst op 01-02-2017


Share on: