Handreiking Aanpak asbestincidenten

Het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) heeft recent de ‘Handreiking Aanpak asbestincidenten’ uitgegeven waarin wordt aangegeven hoe publieke hulpverleningsdiensten en andere overheden weloverwogen kunnen handelen bij asbestincidenten.

Het doel van de uitgave is om op landelijk niveau een uniforme aanpak van asbestincidenten te bevorderen. De handreiking besteedt aandacht aan:
  • het nemen van noodzakelijke, effectieve en efficiënte maatregelen
  • het geven van integrale en eenduidige adviezen, op basis waarvan het bevoegd gezag afgewogen besluiten kan nemen
  • het belang van tijdige en zorgvuldige communicatie in relatie tot asbestincidenten (zoals informatie over de gezondheidsrisico’s en de genomen beheersmaatregelen).

In de handreiking is nadrukkelijk ruimte voor lokale c.q. regionale invulling of maatwerk in geval van een asbestincident.

Het IFV heeft de handreiking ontwikkeld samen met een multidisciplinaire projectgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van: Brandweer Nederland, GGD GHOR Nederland, de Nationale Politie, het RIVM en het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg/gemeenten (in het bijzonder de gemeente Westland). Ook twee omgevingsdiensten en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) waren vertegenwoordigd in de projectgroep. Bij de nieuwe handreiking hoort een in juli 2016 reeds uitgegeven document, een zogenoemde 'bestuurlijke oplegger'. Hierin staan bestuurlijke aandachtspunten en randvoorwaarden om asbestincidenten succesvol aan te pakken.

Het IFV heeft filmpjes ontwikkeld waarin leden van de projectgroep herziening PvA Astbestbrand ingaan op het belang van de nieuwe handreiking. In deze link vindt u het filmpje met de voorzitter van de projectgroep, Gerard Zomer.
https://vimeo.com/200788710

De handreiking kunt u downloaden vanaf deze link:
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20161212-IFV-Handreiking-Aanpak-asbestincidenten.pdf

De bestuurlijke oplegger downloadt u hier:
http://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20160701-IFV-Bestuurlijke-oplegger-Handreiking-Aanpak-asbestincidenten.pdf
Bron: IFV
Geplaatst op 08-02-2017