GOMA-symposium Just Trust

De Letselschade Raad meldt dat het jaarlijkse GOMA-symposium in 2017 plaatsvindt op 12 mei. De titel is 'Just Trust'. De Raad meldt voorts dat per begin van dit jaar het BSN niet langer wordt opgenomen in werkdocumenten inzake de Medische Paragraaf bij de GBL.

Het GOMA Symposium 2017, met als titel 'Just Trust', vindt plaats op vrijdagmiddag 12 mei, in Gooiland te Hilversum. Sprekers vanuit verschillende disciplines lichten vanuit hun eigen vakgebied het thema ‘vertrouwen’ toe. Wat gebeurt er als het vertrouwen ontbreekt - tussen professionals onderling en tussen professional en patiënt met letselschade; waarom is vertrouwen belangrijk en hoe kan het worden hersteld? Wat is de relatie tussen vertrouwen en transparantie? Hoe verhoudt de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid) zich tot dit thema? Pierre Campbell van de Britse Medical Defence Union, de aansprakelijkheidsverzekeraar van een groot aantal ziekenhuizen, licht het Britse verzekeringssysteem toe dat is gebaseerd op wantrouwen.

BSN
Met ingang van 1 januari 2017 vermeldt De Letselschade Raad niet langer het burgerservicenummer (BSN) in de werkdocumenten behorende bij de Medische Paragraaf bij de GBL (Gedragscode Behandeling Letselschade). Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen burgers en de overheid en voor overheden onderling. Het nummer ondersteunt een foutloze uitwisseling van persoonsgegevens door overheidsorganisaties. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars. Het (vragen naar het) BSN hoort daarom niet thuis in deze werkdocumenten, zo luidt de toelichting door De Letselschade Raad.
 
Bron: De Letselschade Raad
Geplaatst op 02-02-2017


Share on: