DNB onderzoekt schadeproducten met structureel verlies

Er zijn schadeverzekeraars die met Motor WA en WIA/WGA in de afgelopen jaren structureel verlieslatende producten op de markt hebben. Toezichthouders DNB en AFM onderzoeken of deze tendens van structureel verzekeringstechnische verliezen (producten met structureel een netto combined ratio boven 100%) bij verzekeraars in de sectoren WIA/WGA en Motor WA leidt tot een prudentieel risico.

Om het prudentiële risico (risico voor de stabiliteit van individuele verzekeringsmaatschappijen) vast te stellen, moet duidelijk zijn in hoeverre instellingen bewust kiezen voor een strategie waarbij verzekeringstechnisch verlies wordt genomen en of zij de genomen risico’s beheersen. Voor het onderzoek ter beoordeling van prudentiële risico’s van verlieslatende verzekeringsproducten gaan de toezichthouders gebruikmaken van het zogenoemde Product Approval and Review Process (PARP).

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een selectie van verzekeraars gedurende het tweede en derde kwartaal van 2017. De betreffende instellingen worden hiervoor in het eerste kwartaal van 2017 benaderd. Deze instellingen ontvangen een terugkoppeling van de bevindingen in het laatste kwartaal van 2017. Daarnaast vindt ook een sectorbrede terugkoppeling plaats.
Bron: DNB
Geplaatst op 01-02-2017