Carrousel-intake voor zzp

De Bureaus in Houten heeft gericht op zzp'ers een variant ontwikkeld van de door het letselschadebureau geboden Carrousel-intake. Zzp'ers met letselschade kunnen door middel van gesprekken met een rekenkundige, arbeidsdeskundige en medisch adviseur snel te weten komen welke interventies wenselijk zijn om het letselschaderegelingsproces te versnellen.

Er zijn enkele verschillen met de al bestaande Carrousel-intake voor letselschadeslachtoffers. Zo vindt er geen gesprek plaats met een herstelcoach, maar in plaats daarvan met een rekenkundige. Juist omdat het inkomen vaak vrijwel direct wegvalt, is het belangrijk om de financiële situatie voor de zzp'er zo snel mogelijk in kaart te laten brengen, zo legt Francie Peters, directeur van De Bureaus uit.

De intake bestaat uit drie gespreksdelen: toestandsbepaling door en een gesprek met de medisch adviseur, een gesprek met een arbeidsdeskundige en een analyse van de aangeleverde cijfers en een gesprek met een rekenkundige. De gesprekken duren ongeveer een half uur. De deskundigen hebben aansluitend multidisciplinair overleg en er volgt een rapportage met een interventie-advies, dat vaak leidt tot een snellere afwikkeling van de letselschade en tot lagere kosten.          
                                                                             
De Carrousel-intakes vinden op dinsdagen plaats op het kantoor van ‘De Bureaus’ in Houten. Op een intakedag worden zowel de reeds bestaande Carrousel-intakes gehouden, als de nieuwe speciale variant voor zzp'ers. De frequentie was een keer in de vier weken, maar wordt nu een keer in de drie weken. Er kunnen maximaal twaalf intakes per dag worden gehouden. De reeds geboden Carrousel-intake kent een vaste prijs van 500 euro exclusief btw. Deze zzp Carrousel-intake wordt eveneens aangeboden voor een vaste prijs, te weten 750 euro, exclusief btw. De eerstvolgende intake-dinsdag is 28 februari aanstaande.
Bron: De Bureaus
Geplaatst op 08-02-2017


Share on: