Aanvaring stuw, aanvliegen verlichting en liftongeval

De Onderzoeksraad voor Veiligheid meldt gestart te zijn met onderzoek naar een vrachtvliegtuig dat schade opliep bij landing op Schiphol en naar de aanvaring van de stuw bij Grave.

Tijdens de eindnadering van baan 36R raakte het vrachtvliegtuig van het type Boeing 747-8F op 13 januari jl. enkele lampen van de baanverlichting. Het toestel liep hierbij schade op.

De Raad is een onderzoek gestart naar de aanvaring bij de stuw bij Grave eind december vorig jaar. Het onderzoek richt zich op de aanvaring zelf en op de wijze waarop is omgegaan met de gevolgen. In de komende periode wordt de precieze onderzoeksvraag bepaald. In de voorbereiding op het besluit om al dan niet een onderzoek te starten, heeft de Raad in de afgelopen weken informatie over het ongeval opgevraagd bij verschillende instanties. Hiermee is gestart direct na de melding van de aanvaring op 29 december 2016.

In Rotterdam heeft in een kantoorgebouw aan de Boompjes op 18 januari jl. een ongeval plaatsgevonden met een goederenlift. Daarbij viel een dode en een gewonde. Onderzoekers van de Raad zijn ter plaatse gegaan voor verkennend onderzoek.
Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 01-02-2017


Share on: