23 ongevallen met emissie van nikkelstof

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een rapport gepubliceerd over het onderzoek naar de emissie van nikkelstof in een fabriek van BASF Nederland B.V. in De Meern. Het voorval vond op 6 februari 2015 plaats.

Op 6 februari 2015 vond bij BASF Nederland B.V. te De Meern een ongeval plaats waardoor een emissie van nikkelhoudende stof ontstond. Een tobin (stalen containers met een inhoud van circa 1m3) met nikkelhoudende stof, werd bij een afvul-installatie op een opzetstuk geplaatst zodat deze via een lospijp in een hopper (een vaststaande opslagtank die onderdeel uitmaakt van de maalinstallatie) kon worden geleegd. Het lukte betrokken medewerkers echter niet om de tobin te legen. Er kwam 100 kg nikkelhoudende stof vrij. Bij de opruimwerkzaamheden ging er tot tweemaal iets fout waardoor er opnieuw 20 respectievelijk 90 kg vrijkwam van deze kankerverwekkende stof. Ook in augustus 2012 en oktober 2013 hebben emissies  van deze stof plaatsgevonden. Ook waren er 20 kleinere ongevallen.

"De Raad stelt vast dat BASF na de eerdere grote ongevallen in 2012 en 2013 geen aanleiding heeft gezien om structurele veranderingen door te voeren. Pas toen BASF na een ongeval in 2014 door de toezichthouder onder verscherpt toezicht werd gesteld, voerde het bedrijf wijzigingen op de locatie De Meern en in de bedrijfsvoering door. Na het ongeval in 2015 verving BASF de V44-maalinstallatie en verbeterde zij het proces rondom het afvullen van nikkelkatalysator. Hoewel de Raad constateert dat op de locatie BASF de Meern veel gewijzigd is, is het daarmee niet zeker dat dit leidt tot duurzame veiligheid. Voor duurzame veiligheid is het nodig dat het veiligheidsdenken in de gehele organisatie geborgd wordt. BASF is pas na het in dit rapport beschreven ongeval begonnen met het invoeren van de benodigde verbeteringen van de veiligheid", zo concludeert de Raad.

Het ongeval valt onder de definitie van een zwaar ongeval als bedoeld in richtlijn 2012/18/ EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 (Seveso II richtlijn). Artikel 8 van het Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid schrijft voor dat de Onderzoeksraad een onderzoek instelt naar een zwaar ongeval als bedoeld in de genoemde richtlijn. De Onderzoeksraad heeft besloten om een beperkt onderzoek in te stellen naar het ongeval. Deze rapportage geeft de weergave van dat onderzoek. Dit rapport is opgesteld op basis van interviews gehouden met betrokkenen bij BASF en opgevraagde informatie waaronder de ongevalrapportage van het bedrijf, informatie van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en informatie van de Inspectie SZW. Verder is gesproken met medewerkers van de Omgevingsdienst en de Inspectie.
Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 15-02-2017


Share on: