VVN en TLN bestrijden gebruik smartphone in vrachtauto

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) starten een samenwerking met SafeDrivePod om het gebruik van smartphones tijdens het rijden aan banden te leggen. Met dit initiatief geven de organisaties opvolging aan de oproep van verkeersminister Melanie Schultz om smartphonegebruik in motorvoertuigen technisch onmogelijk te maken.

Uit de meest recente verkeersveiligheidsonderzoeken van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt een toename van verkeersongevallen door het gebruik van de smartphone in het verkeer. De SafeDrivePod blokkeert alle tekstfuncties van de smartphone zodra een voertuig rijdt. Het apparaat zelf bestaat uit een zender ter grootte van een muntstuk dat eenmalig wordt gekoppeld aan de smartphone. Wagenparkbeheerders kunnen het gebruik van de SafeDrivePod monitoren voor hun eigen telefoon-voertuigcombinaties. Ook bij de Tweede Kamer is al meerdere malen aangedrongen op het realiseren van techniek waarbij de smartphone automatisch een aantal functies uitzet. Die techniek is nu beschikbaar in de vorm van SafeDrivePod.  

VVN en TLN gaan de SafeDrivePod actief onder de aandacht brengen van ondernemers die verantwoordelijkheid dragen voor de verkeersveiligheid van hun chauffeurs en andere weggebruikers. VVN en TLN zijn van mening dat het apparaat dé technische oplossing kan zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in Nederland.

Felix Cohen, directeur Veilig Verkeer Nederland: “Het aantal verkeersdoden stijgt jaarlijks, met name als gevolg van afleiding door het gebruik van de smartphone. Dat er een technische oplossing beschikbaar is die de afleiding voorkomt, maakt het voor VVN logisch om deze samenwerking aan te gaan”. Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland: “Tekstberichten op een smartphone vormen in het verkeer een verleidelijke bron van afleiding. Zulke afleiding willen we vanuit onze bijzondere verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid in het vrachtverkeer over de weg hoe dan ook voorkomen.”

SafeDrivePod won in november een innovatie-award, die werd uitgereikt op een congres in Barcelona. Lees in het artikel op onze website van 17-11-2016 meer over het instrument.

 
Bronnen: VVN; TLN
Geplaatst op 25-01-2017


Share on: