Veel adviseurs ontberen affiniteit met automatisering

De in 2016 opgerichte Contactgroep Automatisering is in januari 2017 een stichting geworden, Stichting Contactgroep Automatisering. De groep is een initiatief van zestien leveranciers van software-applicaties voor financieel adviseurs. Voorzitter is Leon van Vliet (foto).

De stichting heeft een tweeledig doel. Enerzijds treedt de stichting op als platform voor organisaties die op effectieve wijze contact zoeken met de leveranciers van software, zoals die door financieel adviseurs wordt gebruikt. Anderzijds beoogt de stichting een betere bewustwording van financieel dienstverleners voor wat betreft de effecten op hun bedrijfsvoering van de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering.

“2016 was een jaar waarin we verkend hebben of er voldoende draagvlak was voor een dergelijke contactgroep", aldus Leon van Vliet, voorzitter van de stichting. "De financiële sector wordt geconfronteerd met enorme veranderingen waarbij digitalisering een grote rol speelt. Neem bijvoorbeeld de trend naar meer flexibilisering van premies voor individuele klanten en specifieke klantgroepen. Een enorme uitdaging voor automatiseerders, maar ook zaken als toenemende aandacht voor privacybescherming aan de ene kant en de wens tot meer gebruik van brondata aan de andere kant, vragen veel aandacht en overleg”. Ook een belangrijk punt van aandacht is, dat de overheid vaak wijzigingen (bijvoorbeeld fiscale) doorvoert, die pas kort voor ingang ervan worden bekendgemaakt. Automatiseerders hebben echter voldoende tijd nodig om wijzigingen adequaat in hun software door te voeren. Ander aandachtspunt is, dat bij veel financieel adviseurs de kennis van en affiniteit met automatisering beperkt is. "Adviseurs zijn vooral bezig met hun vak en met het contact met de klant. Toch is het belangrijk dat adviseurs oog blijven houden voor de ontwikkelingen op het gebied van automatisering en informatisering die zich nu voordoen en in de komende tijd alleen maar intensiever zullen worden. Werkprocessen zullen efficiënter worden, waardoor de kosten van het kantoor omlaag zullen gaan. Tegelijkertijd is te zien, dat groepen consumenten steeds meer behoefte aan advies krijgen en dat deze adviezen ook steeds meer kennis, vaardigheid en informatie vragen. In het komend jaar zal de stichting op dit punt een aantal initiatieven nemen om de bewustwording van financieel adviseurs te vergroten”.

Deelnemers stichting
De Stichting Contactgroep Automatisering bestaat op dit moment uit de volgende organisaties;

•    Akkermans & Partners
•    ANVA
•    Ockto
•    Everest
•    Euroface
•    FasterForward
•    Figlo
•    Findesk
•    Hypotheekbond
•    Intersoftware
•    MoneyView
•    Omniplan
•    Rolls, Kooijmans software
•    TJIP
•    Unit4
•    UniTrust


Meer informatie op www.contactgroepautomatisering.nl
Bron: Stichting Contactgroep Automatisering
Geplaatst op 26-01-2017


Share on: