Uniform formulier voor WGA ERD offerteaanvraag

In 2016 heeft de commissie Zorg & Inkomen van adviseursvereniging Adfiz het uniforme uitvraagformulier WGA ERD ontwikkeld. Intussen wordt bij 70% van de offerteaanvragen gebruikgemaakt van dit formulier. Adfiz stelt nu voor de hele markt de update van het formulier beschikbaar dat geschikt is voor het eigenrisicodragerschap per 1 juli 2017 (beslismoment: 1 april 2017).

Het formulier heeft ook een aantal andere wijzigingen ondergaan. Na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en het Verbond van Verzekeraar is het formulier waar mogelijk minder privacygevoelig gemaakt. Zo hoeft er vanaf nu slechts het geboortejaar van de werknemer (in plaats van de volledige geboortedatum) ingevuld te worden. Verder zijn er op aangeven van adviseurs en verzekeraars kleine visuele en technische aanpassingen gedaan.

Het uniforme uitvraagformulier WGA ERD is ontwikkeld, zodat adviseurs efficiënt bij meerdere aanbieders tegelijk een offerte kunnen opvragen. Sinds de introductie van het uniforme uitvraagformulier wordt het door alle grote inkomensverzekeraars geaccepteerd. Werkgevers kunnen via hun adviseur gebruikmaken van dit uniforme uitvraagformulier van Adfiz.

Het formulier kan via deze link worden gedownload.
Bron: Adfiz
Geplaatst op 24-01-2017


Share on: