Stv neemt fraude-aanpak onder de loep

Bij de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) wordt dit jaar de toetsing van de keurmerknormen door middel van thema-onderzoeken afgerond. Wat loopt is het thema-onderzoek overlijdensrisicoverzekeringen. In de laatste maand van 2016 is een begin gemaakt met het thema fraude. Zomer 2017 wordt gestart met het thema kwaliteitsbeleid.

Stv geeft het Keurmerk Klantgericht Verzekeren af.

Eind 2016 heeft Stv alle keurmerkhouders de informatie-uitvraag over het thema fraude toegestuurd. Dit thema-onderzoek richt zich op de norm over fraudebeleid. "Wij zullen ons tijdens dit thema-onderzoek richten op het fraudebeleid en de daadwerkelijke fraude-aanpak van de keurmerkhouders. Vanaf eind februari zullen de eerste bedrijfsbezoeken voor dit thema plaatsvinden en in de zomer van 2017 kunt u de overkoepelende themarapportage tegemoetzien", aldus Stv.

In het thema-onderzoek kwaliteitsbeleid wordt ingegaan op de normen kwaliteitsbeleid, interne kwaliteitsaudits en klanttevredenheidsonderzoek. In ieder geval zal daartoe de rapportage worden opgevraagd van de meest recente interne audit, conform de eis bij norm 13 Interne kwaliteitsaudit.

 
Bron: Stv
Geplaatst op 30-01-2017


Share on: