Schade jaarwisseling circa 13 miljoen euro

De schade die tijdens de jaarwisseling is veroorzaakt aan particuliere woningen en auto’s komt volgens een eerste schatting uit op circa 13 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. De schade lijkt daarmee licht gedaald te zijn ten opzichte van vorig jaar, toen deze schade meer dan 14 miljoen euro bedroeg. Het Verbond maakt zich ernstig zorgen over het steeds zwaarder wordende (illegaal) vuurwerk, waarmee vandalen schade toebrengen en hulpverleners het werk onmogelijk maken.

De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars al sinds oudejaarsdag registreren. Stichting Salvage, die namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden, kwam tijdens Oud & Nieuw 99 keer in actie bij grote incidenten, waarvan 11 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was vaker dan vorig jaar. Stichting Salvage komt morgen met meer uitgebreide cijfers. Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond: “De geschatte schadelast mag dan lager zijn, we mogen hiermee niet tevreden zijn.”

Kleine en middelgrote schade
Grotere incidenten deden zich onder meer voor in Nijmegen, Lent, Zaandam en Gemert waar woningen onbewoonbaar raakten. In de grote steden zien verzekeraars een wisselend beeld: waar het in Amsterdam en Utrecht qua incidenten en autobranden rustiger lijkt dan vorig jaar, komen er meer claims van kleine en middelgrote schades uit Rotterdam en met name Den Haag, waar ook het aantal autobranden verdubbelde naar circa 40. In de middelgrote steden was het onrustig in Amersfoort en Vlissingen, waar ook meerdere auto’s uitbrandden.
 
Niet alle schade bekend
De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend, in Eindhoven ging een basisschool goeddeels in vlammen op.

Illegaal vuurwerk tegengaan, aso’s aanpakken
Het Verbond vindt het positief dat uit een eerste inventarisatie van Brandweer Nederland blijkt dat het aantal meldingen een stuk lager ligt dan vorig jaar. “Maar het is buitengewoon ernstig dat op veel plaatsen zwaar en veelal illegaal vuurwerk naar hulpverleners is gegooid. Een harde aanpak van dit zware illegale vuurwerk en relschoppers kan en mag niet bij alleen woorden blijven”, aldus Verbondsdirecteur Weurding.
 
Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen:
2008/2009                       18,9 miljoen euro
2009/2010                       11,3 miljoen euro
2010/2011                       20,7 miljoen euro
2011/2012                       15,4 miljoen euro
2012/2013                       13,5 miljoen euro
2013/2014                       12,9 miljoen euro
2014/2015                       12,5 miljoen euro
2015/2016                       14,3 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)                 
2016/2017                       13,0 miljoen euro (eerste prognose)   
 

 
 
Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)
Geplaatst op 02-01-2017


Share on: