RekenHulp personenschade verschenen

Bij de Bureaus in Houten is de nieuwe editie van de RekenHulp verschenen. In de 48 pagina’s tellende RekenHulp 2017 wordt een overzicht geboden van veelgebruikte cijfers met betrekking tot personenschade (bijgewerkt tot en met 1 januari 2017).

In de RekenHulp is naast genoemde cijfers bovendien jurisprudentie opgenomen die voor de bepaling van personenschade van belang kan zijn. Daarnaast zijn hierin relevante informatie en financiële gegevens te vinden met betrekking tot de sociale zekerheid, loon- en inkomstenbelasting en toeslagen. Ook zijn de richtlijnen van de Letselschade Raad opgenomen, alsmede het rekenmodel overlijdensschade, kapitalisatiefactoren en informatie die nodig is voor het berekenen van het verlies van arbeidsvermogen.

De nieuwe cijfers zijn verwerkt in het Rekenprogramma van het RekenBureau, één van de vijf bureaus die deel uitmaken van de Bureaus.

In het document is, evenals in de editie van voorgaand jaar, een educatief spel-element opgenomen. Door een berekening te maken, kan worden deelgenomen aan een prijsvraag.

De RekenHulp 2017 kan gratis worden besteld bij m.dejongh@debureaus.nl

 
Bron: de Bureaus
Geplaatst op 25-01-2017


Share on: