Nieuwe wettelijke categorie risicoaansprakelijkheid: techniek?

Bij het Verbond van Verzekeraars is een rapport verschenen over de invloed van technologische innovatie op aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekeringen. 'Innovatie en aansprakelijkheid – Van impactvol naar kansrijk' is de titel van het stuk.

Technologische ontwikkelingen zorgen voor veranderende risico’s voor aansprakelijkheidsverzekeraars. Bekende voorbeelden: Wie is er aansprakelijk als een 'zelfrijdende' auto een ongeluk veroorzaakt? Of als er schade ontstaat doordat een 3D-geprint product (foto 3-D printer) niet goed werkt?  Het is de taak van verzekeraars een oplossing te bieden voor de lacune die ontstaat tussen enerzijds de behoeften van de klant en anderzijds de huidige aansprakelijkheidsverzekering. Het verschenen rapport moet richting geven aan de discussie over de gevolgen van de voortschrijdende technologie voor aansprakelijkheidsverzekeringen.
 
In het paper zet het Verbond een aantal technologische ontwikkelingen op een rij die impact hebben op aansprakelijkheidsverzekeringen. Door kunstmatige intelligentie vindt bijvoorbeeld een verschuiving plaats van menselijk naar technologisch falen. De opkomst van de deeleconomie zorgt voor een verschuiving van bezit naar gebruik, terwijl veel avp’s juist uitgaan van bezit. Schade aan zaken die een verzekerde heeft gehuurd of geleend is meestal niet of beperkt gedekt. Andere ontwikkelingen zijn de opkomst van smart industry en drones.
 
Doel van het paper is niet om verzekeraars pasklare oplossingen te bieden, maar om verzekeraars vooral bewust te maken van deze thema’s en de dialoog over dit onderwerp aan te gaan. Dat is nodig, want verzekeraars “lijken van nature afwachtend”, zo staat in het paper. “Deze trend wil het Verbond keren: we willen een sector zijn die proactief is en meedenkt", aldus beleidsadviseur Marieke Beugel. Eind vorig jaar ging het Verbond al met aansprakelijkheidsverzekeraars in debat naar aanleiding van een eerste versie van het paper. Tijdens die sessie bleek dat verzekeraars op dit moment nog met veel vragen zitten, zegt Beugel. “Maar er kwamen ook enkele suggesties uit naar voren. Zoals een nieuwe wettelijke categorie risicoaansprakelijkheid: techniek.”
 
 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 12-01-2017


Share on: