Meeste vervalsingen in briefjes van 50

In 2016 is het aantal onderschepte valse eurobiljetten in Nederland gedaald met 29% tot 47.200. Hoewel voor deze daling geen exacte verklaring is te geven, dragen oplettende winkeliers en de aandacht van politie en justitie bij aan de strijd tegen deze vorm van criminaliteit, aldus toezichthouder DNB.

Wereldwijd is het aantal valse eurobiljetten eveneens afgenomen met 24% tot 684.000 in heel 2016. De coupures die zowel in Nederland als in de rest van de wereld het meest worden vervalst, zijn de EUR 50 (73% in Nederland; 42% in eurogebied) en de EUR 20 (12% in Nederland; 38% in eurogebied).

Om te helpen bij het controleren van eurobiljetten maken winkeliers steeds vaker gebruik van detectieapparaten. Daarbij is het van belang dat zij met regelmaat checken of zij de laatste softwareversie op het apparaat geïnstalleerd hebben, zegt DNB. Verder heeft DNB een ‘Echt of vals’ app ontwikkeld voor smartphones.

De strijd tegen valse eurobiljetten gaat door. Op 4 april 2017 komt het nieuwe biljet van €50. Na de €5, €10 en €20 is dit het vierde biljet van de Europa-serie dat het Eurosysteem invoert met vernieuwde en verbeterde echtheidskenmerken. In de nieuwe €50 is- net als in de nieuwe €20 - een innovatief ‘portretraampje’ opgenomen dat zichtbaar wordt als het biljet tegen het licht wordt gehouden.
Bron: DNB
Geplaatst op 27-01-2017


Share on: