Letsel door vuurwerk jaarwisseling

In de voorgaande twee jaarwisselingen vielen er geen doden door vuurwerk. Ten gevolge van de jaarwisseling 2016-2017 viel wel een dodelijk slachtoffer te betreuren. Het aantal slachtoffers dat op een SEH werd opgenomen daalde licht. Oogletsel was ditmaal het meest voorkomende letsel.

Op 6 januari meldden wij u op onze website dat het aantal behandelingen bij een Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis van vuurwerkslachtoffers op 31 december 2016 en 1 januari 2017 473 bedroeg, slechts 9 minder dan in 2015-2016. Die voorgaande jaarwisseling boekte wel een wezenlijke verbetering ten opzichte van het aantal slachtoffers dat in 2014-2015 tijdens de jaarwisseling viel (574). In 2007-2008 zien we een uitschieter; toen lag het aantal SEH-behandelingen net boven de duizend. We geven hier een nadere verdeling naar soort letsel en naar leeftijd.

De verdeling van genoemd aantal vuurwerkslachtoffers naar soort letsel in procenten is als volgt:
 
2016/2017 (2015/2016, 2014/2015)
Brandwonden 30 (26, 23)
Open wond 6 (15,17)
Oppervlakkig letsel 18 (9,10)
Oogletsel 36 (23, 24)
Overig en onbekend 10 (28, 27)
 
De 64% niet-oogletsel in de laatste jaarwisseling kan naar plaats aan het lichaam als volgt worden verdeeld:
27% hoofd (anders dan oog), 6% romp, 6% arm, 24% hand/vingers.
 
De verdeling naar leeftijd in procenten is als volgt:

2016/2017 (2015/2016, 2014/2015)
0-9 jaar 12 (9,12)
10-14 jaar 9 (28, 22)
15-19 jaar 15 (17,12)
20-29 jaar 30 (21, 27)
30-39 jaar 15 (13, 12)
40 jaar en ouder 18 (13,17)
 
Er werden 365 mensen op de SEH opgenomen wegens een alcoholvergiftiging (voorgaande wisseling 385), waarvan circa 70 jonger dan 18 jaar.

 

 
Bronnen: Veiligheid.nl; NOS; Gert Struijs (foto)
Geplaatst op 11-01-2017


Share on: