Kering vandaag mogelijk dicht

Vrijdagmiddag 13 januari wordt een hoge waterstand in de Nieuwe Waterweg verwacht door een combinatie van springtij en veel wind. In verband daarmee wordt de Maeslantkering vrijdagmiddag mogelijk voor enkele uren gesloten. De hoogste waterstand wordt bereikt op vrijdagmiddag even na 16 uur.

De Maeslantkering, op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, die in 1997 in gebruik werd genomen heeft als doel het gebied rond Rotterdam te beschermen tegen te hoog water. Los van de verschillende testsluitingen (in principe een keer per jaar), is de kering tot op heden éénmaal gesloten bij een hoogwaterpeil van 2,84 meter boven NAP. Dat was op 8 november 2007 (23.05 uur) en duurde tot 9 november 2007 (17.45 uur). Bovendien zijn er enkele bijna sluitingen geweest.

Tegenwoordig ligt het waterpeil iets hoger voordat de kering daadwerkelijk sluit. Wordt er een waterstand voorspeld van meer dan 2,60 meter boven NAP in Rotterdam, dan gaat het systeem automatisch over tot de voorbereidende werkzaamheden voor een sluiting. Dit hoeft niet te betekenen dat de Maeslantkering werkelijk sluit. Deze moet gesloten zijn wanneer het peil van 3,00 m boven NAP is bereikt.

Deze foto is genomen door Gert Struijs tijdens de laatste testsluiting (17 september 2016).

​​Update: Het waterpeil is afgelopen vrijdag uiteindelijk niet zo hoog gekomen, dat de Maeslantkering​ in werking werd gesteld.
Jan Schrijver
Geplaatst op 13-01-2017


Share on: