Innovatie en klantbetrokkenheid centraal bij Verbond

'Een gezonde sector dankzij innovatie' en 'betrokkenheid bij de klant' zijn samenvattend de twee thema's waaraan het Verbond van Verzekeraars in 2017 prioriteit wil geven. Dat zei Verbondsdirecteur Richard Weurding gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak voor de medewerkers van het Verbond.

“De sector staat onder druk en heeft het niet gemakkelijk. Daarom staat innovatie hoog op de agenda en willen we daar verdere impulsen aan geven", aldus Weurding.  Ook 'betrokkenheid bij de klant' blijft dit jaar het parool. “We liggen met allerlei initiatieven als de nieuwe Verzekeringskaarten en de Poliskluis - de website Mijnverzekeringenopeenrij.nl - goed op koers.”

'Een gezonde solide sector dankzij innovatie' en 'betrokkenheid' staan centraal in het Beleidsplan 2017 van het Verbond, dat de titel ‘Een gezonde sector, betrokken bij de klant’ heeft meegekregen. Het is het tweede beleidsplan dat valt in de middellangetermijnvisie ‘Maatschappelijk en ondernemend’, die het Verbond in 2015 presenteerde.

Weurding preludeerde op de verkiezingen. Arbeidsmarkt, pensioenen en veiligheid voor het Verbond zijn topprioriteiten richting de verkiezingen en formatie. Behalve in Nederland staan er ook in andere Europese landen verkiezingen voor de deur. Samenwerking binnen Europa blijft belangrijk voor het kunnen vasthouden van economische groei en voor stabiliteit en veiligheid, zegt Weurding.

Verder wil het Verbond komend jaar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken blijven aandragen vanuit zijn specifieke knowhow en daarover in dialoog treden met stakeholders.
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 03-01-2017


Share on: