In totaal 800 à 900 schades door gladheid

Het Verbond van Verzekeraars heeft een grove schatting gegeven van de schade door verkeersongevallen door de gladheid van het weekend. De schade daardoor zal, zo is de voorzichtige prognose, tussen een miljoen en twee miljoen euro uitkomen, uitgaande van 800 à 900 ongevallen.

Volgens statistieken levert een dag waarop 1 tot 3 centimeter sneeuw is gevallen en de temperatuur onder het nulpunt blijft 300 à 500 extra schadegevallen op, aldus perswoordvoerder Rudi Buis van het Verbond. "Maar ditmaal kwam er bovendien ijzel bij", zo geeft hij aan dat de situatie afweek van genoemde statistiek. Er zijn nu op snelwegen zo'n 500 ongevallen door de gladheid geteld. Met de niet-snelweg schades erbij zal het totale aantal schades op 800 à 900 kunnen uitkomen. Het aantal schades op een winterse dag met gladheid door sneeuw en vorst is doorgaans 10 tot 20 keer zo hoog als op een dag zonder gladheid. Deze combinatie van sneeuw, vorst en ijzel zou op een werkdag met de gebruikelijke verkeersdrukte waarschijnlijk nog veel hoger uitgekomen zijn dan de nu verwachte 800 à 900 ongevallen. Het feit dat het hier om weekend ging en dat er ruim vooraf gewaarschuwd is, zal het aantal schades gematigd hebben. Dat in sommige media de discussie te lezen is waarin sommigen verkondigen dat Rijkswaterstaat "maar beter niet meer kan strooien, omdat met strooien het idee wordt gewekt dat de wegen begaanbaar zijn", is een idee dat het Verbond zeker niet deelt. Dit weekend was sprake van code geel en code oranje. Ook hoor je wel eens suggereren dat bijvoorbeeld bij 'code rood' verzekeraars mensen die toch de weg opgaan dan geen casco-dekking moeten verlenen. "Maar er zijn altijd mensen die de weg op moeten, hoe zeer dit ook wordt afgeraden. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers en aan medisch personeel dat naar het werk moet", zegt Rudi Buis.


De betekenis van code rood (KNMI): "Dit is een echt weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet."

De betekenis van code geel: "Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is."
Bronnen: Verbond van Verzekeraars; KNMI
Geplaatst op 09-01-2017


Share on: