De Goudse groeit op meerdere fronten

Gisteren kreeg commercieel directeur Bernardo Walta van De Goudse als kers op de taart voor de samenwerking met het intermediair de prijs uitgereikt voor beste verzekeraar in het segment Zakelijk Schade. Eerder deze week sprak Geert Bouwmeester (foto) adviseurs toe tijdens een op het kantoor van de maatschappij gehouden nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers, maar waarvoor ook een aantal adviseurs was uitgenodigd.

Geert Bouwmeester, voorzitter a.i. van de raad van bestuur, noemt 2016 'een goed jaar' en verwacht voor 2017 groei. “We kijken als verzekeraar terug op een goed 2016. De winstgevendheid is, zoals het er nu naar uitziet, in lijn met het budget. Gelet op de recent gesloten contracten die zijn ingegaan op 1 januari 2017, is er groei van De Goudse in 2017 te verwachten. De gesloten contracten hebben onder meer tot de verdubbeling van de WGA-portefeuille geleid, een resultaat waar we uiteraard zeer tevreden over zijn. Maar we groeien ook bij Schade Zakelijk, Expat & Reis en De Zeeuwse. Dit succes danken wij niet alleen aan onze eigen medewerkers, maar ook aan de samenwerking met het onafhankelijke intermediair. Juist om die reden hebben we ervoor gekozen om het nieuwe jaar sámen met hen te starten.”

Hij vervolgde: “We leven momenteel in een tijd waarin financiële instellingen alleen maar groter en groter worden. In de afgelopen 15 jaar is het aantal schadeverzekeraars dat werkzaam is in Nederland ongeveer gehalveerd. Voor levensverzekeringen is de daling zelfs 60%. Veel partijen moeten het hebben van volume dat makkelijk, snel en dus tegen lage kosten verwerkt kan worden. Voor De Goudse biedt dit kansen om haar sterke punten nog beter te profileren. Wij zijn sterk juist daar waar risicodekking extra aandacht vraagt en maatwerk is vereist. Omdat het risico wat complexer is, of omdat de klant extra aandacht nodig heeft. Dat is de markt waarin ook financieel adviseurs het sterkst zijn. Belangrijke voorwaarde om die adviesrol ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, is dat de toegankelijkheid van advies gewaarborgd blijft, met name voor de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.”

 
Bron: De Goudse
Geplaatst op 13-01-2017


Share on: