Boetes voor kantoor ABF én leidinggevende wegens omzeilen provisieverbod

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een boete van € 80.000 opgelegd aan ABF Adviesgroep B.V. (ABF). Bovendien krijgt de heer Loohuis, die de leiding heeft bij ABF, een boete (€ 5.000). De boetes zijn opgelegd omdat ABF van een verzekeraar provisie heeft ontvangen voor het bemiddelen in uitvaartverzekeringen. Hierdoor is het provisieverbod overtreden.

ABF heeft geprobeerd het provisieverbod te omzeilen door met een verzekeraar af te spreken dat vier werknemers van ABF op de loonlijst van de verzekeraar werden geplaatst. De verzekeraar heeft een jaar lang de salariskosten van deze werknemers voldaan. Het klantenbestand werd voor € 1 verkocht aan dezelfde verzekeraar.

Feitelijk veranderde er nauwelijks iets. De werknemers bleven vanuit het kantoor van ABF werken en werden aangestuurd door Loohuis, die overigens zelf ook werd betaald door de verzekeraar (totaal € 64.377). De AFM vindt daarom dat er sprake is van verkapte provisieverstrekking. Klanten zijn niet op de hoogte gesteld van deze afspraken. De samenwerking tussen ABF en de verzekeraar heeft geduurd van 1 mei 2013 tot 8 mei 2014.

ABF is gevestigd in Oldenzaal. ABF maakt gebruik van de volgende handelsnamen: ABF Adviesgroep B.V., In Pace Verzekeringen, Loohuis Financieel Advies, Abonnee Financiën, Huis in de Verkoop, Voordeelpolis en Regioadviescentrum. Erboven staat de holding Anwin. De heer Loohuis is bestuurder en enig aandeelhouder. Doelstelling was een omzet te genereren van ongeveer € 412.000 per maand en een stijging van het verzekerd vermogen van de verzekeraar met bijna € 5 miljoen.

De AFM meent dat in dit geval sprake is van een gemiddelde ernst van de overtreding en een gemiddelde verwijtbaarheid van de overtreders. De AFM vindt een boete van € 100.000 voor zowel ABF als Loohuis in dit geval passend. De boete voor ABF is teruggebracht tot € 80.000 en de boete voor Loohuis tot € 5.000, omdat zij een hogere boete niet kunnen betalen.

"Door het provisieverbod bij onder meer uitvaartverzekeringen betalen klanten hun financiële dienstverlener tegenwoordig rechtstreeks. Adviseurs en bemiddelaars mogen voor dit product geen vergoeding (provisie) meer ontvangen van de aanbieder. Het provisieverbod zorgt ervoor dat de adviseur of bemiddelaar zich volledig kan richten op de klant. ABF heeft de band met de verzekeraar juist laten bestaan", zo luidt de toelichting van de toezichthouder.
 
ABF en Loohuis hebben 6 weken de tijd om bezwaar te maken tegen de boete.

Commentaar redactie:
De naam van de desbetreffende uitvaartverzekeraar wordt niet genoemd in het persbericht van AFM of in de onderliggende stukken. Navraag bij AFM leert ons dat de naam van de uitvaartverzekeraar op dit moment niet kan worden vrijgegeven.

We zouden het ons kunnen voorstellen dat ook de verzekeraar bestraft zal gaan worden. De AFM heeft inzake boetes die worden opgelegd een publicatieplicht. Indien en zodra er dus een boete zal worden opgelegd door de AFM aan de onderhavige verzekeraar zal alsdan duidelijk worden om welke verzekeraar het hier gaat. Als er een procedure loopt tegen de onderhavige maatschappij, zal er proceduretechnisch sprake zijn van een afzonderlijke procedure.

Zowel DNB als AFM oefenen toezichtstaken uit op maatschappijen. In deze casus gaat het om gedragingen die onder het toezicht van AFM vallen.

In deze casus gaat het weliswaar om uitvaartverzekeringen, maar vergelijkbare 'omzeilingen' zijn uiteraard niet ondenkbaar ten aanzien van de schadeverzekeringen waarvoor een provisieverbod geldt.

 
Bron: AFM
Geplaatst op 06-01-2017


Share on: