Bedrijfsonderbreking belangrijkste bedrijfsrisico

Allianz heeft de jaarlijkse 'risk barometer' uitgebracht. Daartoe zijn meer dan twaalfhonderd risico-experts in 55 verschillende landen gevraagd naar hun visie op de bedrijfsrisico's voor 2017. Bedrijfsonderbreking (business interruption) blijft het voornaamste risico.

De meest gevreesde oorzaak van bedrijfsonderbreking is brand/explosie. 44% van de ondervraagden geeft dit aan. 43% van de ondervraagden vreest natuurrampen als oorzaak voor bedrijfsonderbreking. 33% noemt problemen bij een leverancier als oorzaak van bedrijfsonderbreking. 29% geeft aan dat cyberincidenten tot bedrijfsonderbreking kunnen leiden. Hetzelfde percentage noemt machinebreuk. 24% vreest de afhankelijkheid van een internationaal netwerk. 15% geeft aan dat incidenten met de productkwaliteit tot bedrijfsonderbreking kunnen leiden. Uitval van ICT wordt door 12% genoemd. Politieke risico's en geweld worden door 10% als oorzaak van bedrijfsonderbreking genoemd. Eveneens 10% scoort stroomuitval.


Bedrijfsonderbrekingen staan al voor het vijfde jaar achtereen op de eerste plaats in de bedrijfsrisico's. Op de tweede positie: bedrijven zijn beducht voor het groeiende protectionisme en andere politieke risico's. Cyberrisico's staan wereldwijd op plek drie, maar in Amerika en Europa op plaats 2. Ook in Nederland zijn bedrijfsonderbreking en cyberrisico's 'top of mind'. Zij staan op een gedeelde eerste plaats. Op plaats 3 staan marktontwikkelingen, op plaats 4 reputatieschade en op plaats 5 politieke risico's en geweld. Voorts in de top tien van belangrijke risico's voor bedrijven in ons land: natuurrampen, wijzigingen in wet- en regelgeving, macro-economische ontwikkelingen, brand/explosie en diefstal/fraude/corruptie.

 
Bron: Allianz
Geplaatst op 18-01-2017


Share on: