AFM en DNB zetten in op innovatie

In 2017 gaan de toezichthouders AFM en DNB meer toezichthouders bij hun als 'InnovationHub' betitelde stimulering van innovatie betrekken, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument & Markt.

Voor wat betreft de 'InnovationHub' willen AFM en DNB voorts de interactie met de markt intensiveren op de thema's
  • kunstmatige intelligentie
  • gebruik klantdata
  • klant identificatie
  • blockchain
  • zorgplicht kredietverlening & beleggingsdienstverlening
  • inzet digitale marketing
  • betaaldiensten
In de eerste zes maanden van het bestaan van de InnovationHub (9 juni 2016 tot 9 december 2016) kregen de toezichthouders 114 vragen voorgelegd uit de markt met betrekking tot innovaties. Top drie onderwerpen in de gestelde vragen betreffen PSD2 (EU-betaalrichtlijn), blockchain (zie voor een verklarend artikel over deze technologie Schade Magazine nummer 5) en alternatieve financiering. Ook Brexit was een onderwerp. In iets meer dan driekwart van de voorgelegde vragen is er een relatie met markttoetreding.
 
Bronnen: AFM; DNB
Geplaatst op 03-01-2017


Share on: