Achmea roept markt op tot 'één medisch adviseur'

De doorlooptijd van het medische traject bij letselschadezaken kan met negen maanden worden ingekort, aldus universitair onderzoek in opdracht van verzekeraar Achmea. De tijdsbesparing wordt bereikt door de inzet van één onpartijdig medisch adviseur in plaats van namens elke partij één.

"De afhandeling van letselschadezaken kan enige tijd duren. Een zaak kan immers pas worden afgerond als de medische eindsituatie bekend is. Het inzetten van twee medisch adviseurs levert in de praktijk regelmatig discussie op. Dit leidt tot vertraging, hogere kosten en nogal eens tot teleurstelling bij slachtoffers. Aangetoond is nu dat het benoemen van één neutrale medisch adviseur leidt tot een snellere afhandeling; zowel van het medische traject als van het gehele letselschadetraject", aldus Achmea vandaag in een persbericht.

Het onderzoek werd de afgelopen vijf jaar uitgevoerd door de universiteiten van Maastricht en Tilburg. De onderzoeksresultaten werden vanmorgen bij Achmea in Zeist gepresenteerd door professor Van Dijck van Maastricht University. Deze laten zien dat slachtoffers bij wie één medisch adviseur betrokken is soortgelijke schadevergoedingen krijgen toegewezen als wanneer twee medisch adviseurs betrokken zijn. Verder ervaren slachtoffers een traject met een onpartijdige medisch adviseur even positief als een traject met een eigen medisch adviseur. Tot slot blijkt ook dat een traject met slechts één medisch adviseur goedkoper is. Bij de controlegoep in het onderzoek met twee medisch adviseurs was de gemiddelde doorlooptijd 543 dagen (= 17,8 maanden), bij de controlegroep met één medisch adviseur 270 dagen (= 8,8 maanden).

Achmea werkt in schade met de labels Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro. Michiel Delfos (foto), divisievoorzitter Schade & Inkomen: “Wij zien de uitkomsten als een innovatieve doorbraak voor letselslachtoffers. Daarom roepen wij verzekeraars en belangenbehartigers op om bij letselschade voortaan nog maar één medisch adviseur in te zetten. Wij hechten hier zoveel waarde aan omdat het centraal stellen van het klantbelang de beste kans biedt dat klanten voortvarend en prettig worden behandeld.”
Bron: Achmea
Geplaatst op 19-01-2017


Share on: